Bir İşletmede Tedarikçi Seçimine Yönelik bir Model ve Uygulaması


SARIÇİÇEK İ., DAĞDEVİREN M., Yüzügüllü N.

Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.31-46, 2001 (Peer-Reviewed Journal)