KENTSEL KAVRAM VE BAĞLAM ÜZERİNE TARTIŞMALAR: ANKARA, KENTSEL TASARIM STÜDYOSU


Güçyeter B., Önal G.

in: Mimarlık Okullarında Tasarım Stüdyoları: Farklı Denemeler, Prof. Dr.Aysen Celen Ozturk, Editor, YEM YAYIN, İstanbul, pp.120-132, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: YEM YAYIN
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.120-132
  • Editors: Prof. Dr.Aysen Celen Ozturk, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

1980’lere kadar modernist bakış açısına sahip tasarım akademileri tarafından yönlendirilen mimarlık okullarındaki eğitim programları, yeni tasarım yaklaşım ve tekniklerini içeren yön- temler benimseyerek o güne dek uzanan eksikle- ri ortadan kaldırmaya çalışmıştır (Palazzo, 2011). Mimarlığın sadece estetik ve teknik bir içeriğe sahip olmadığı, mekânın politik, sosyal ve eko- nomik bir araç olduğu ve ek olarak yerel bağ- lamda teknolojik gelişmelere ilişkin eleştirel bakış açılarını da içermesi gerektiği gibi konuları tartışmaya başlamak kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu tartışmalara yön vermesi anlamında kentsel tasarım yaklaşımlarının tasarım stüdyosunda etkin bir girdi olabileceği oldukça açıktır. Buna rağmen, Türkiye’de birçok mimarlık okulunda kentsel tasarım sadece seçmeli teorik bir ders olarak yürütülmekte, mimari tasarım stüdyo- sundaki yeri ve mimari tasarıma olan katkıları göz ardı edilmektedir. Bu anlamda bu çalışma, mimari tasarım stüdyolarında bir yöntem olarak kentsel tasarım kavramının tartışılması, bu kav- ramlar aracılığıyla mimari tasarım paradigma- larının geliştirilmesi ile gerçekleşen bir stüdyo deneyiminin aktarılmasıdır.