İdealist Ontolojinin Temsilleri Olarak Kral Oidipus ve Bir Adam Yaratmak Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım


BÖLÜKMEŞE E., Pınar i.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.1, pp.63-79, 2015 (Peer-Reviewed Journal)