Does Sectoral Real Exchange Rate Volatility Affect Import Volume? An Application on Turkey


Creative Commons License

Kılıç E., Yıldırım K.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.43, pp.192-199, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Since 1973, when the fixed exchange rate system applications were abandoned, significant exchange rate fluctuations have been observed. This situation has caused that the relationship between exchange rate volatility and trade is a frequently investigated subject in theoretical and empirical studies. However, there is no consensus on the existence of the relationship between foreign trade and exchange rate volatility in the studies in the literature. This study investigates the effects of real effective exchange rate volatility on Turkey’s import volume. Panel data analysis results which was carried out using 22 manufacturing sub-sector data shows that exchange rate volatility does not have a statistically significant effect on the volume of imports in the period of 2005:Q1-2012:Q2.

Sabit döviz kuru sistemi uygulamalarının terk edildiği 1973 yılından bu yana, döviz kurunda önemli dalgalanmalar gözlemlenmiştir. Bu durum, döviz kuru oynaklığı ve dış ticaret arasındaki ilişkinin teorik ve ampirik çalışmalarda sıklıkla araştırılan bir konu olmasına neden olmuştur. Ancak, literatürdeki çalışmalarda döviz kuru oynaklığı ile dış ticaret arasındaki ilişkinin varlığına dair bir uzlaşmaya varılamamıştır. Bu çalışma, sektörel reel efektif döviz kuru oynaklığının Türkiye ithalat hacmi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. 22 imalat sanayi alt sektörü verileri kullanılarak yürütülen panel veri analizi sonuçları, 2005:Q1-2012:Q2 döneminde, döviz kuru oynaklığının ithalat hacmi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermiştir.