INTERVENTIONS TO SUPPORT MATERNAL ROLE ATTAINMENT: A SYSTEMATIC REVIEW


Çakırlı M.

Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi, vol.2, no.2, pp.107-117, 2022 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Title of Journal : Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi
  • Page Numbers: pp.107-117

Abstract

Amaç: Annelik rol kazanımı, annelik davranışlarını öğrenme sürecidir ve bu sürecin başarılı bir şekilde atlatılabilmesi için desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı annelik rol kazanımını desteklemeye yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi ve bu doğrultuda annelere yardımcı olurken kullanılabilecek müdahaleler hakkında hemşirelere rehber olmaktır. Yöntem: Sistematik derleme yöntemi kullanılan bu çalışmada PRISMA metodu dikkate alınmıştır. Çalışmada “Maternal Role Attainment” ve “Maternal Identity Development” anahtar kelimeleri kullanılarak 01.07.2021-01.08.2021 tarihleri arasında “Web of Science”, “PubMed” ve “Science Direct” veri tabanlarında 2012-2021 (son 10 yıl) yılları arasında yayımlanan uluslararası makaleler taranmıştır. Bulgular: Tarama sonucunda toplam 98 yayına ulaşılmıştır. Ancak dahil edilme kriterleri doğrultusunda yalnızca 7 çalışma incelemeye alınmıştır. Bu çalışmalar incelendiğinde riskli gebelik, ilk kez anne olma, planlanmamış gebelik gibi annelik rolüne uyumu zorlaştıracak özelliklere sahip örneklemlerin seçildiği görülmüştür. Annelik rolünü desteklemeye yönelik yapılan müdahaleler incelendiğinde ise 7 çalışmanın 6’sında eğitim yönteminin kullanıldığı ancak eğitimlerin farklı teknikler ile gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Bir çalışmada ise müzik terapi yönteminin kullanıldığı saptanmıştır. İncelenen çalışmaların sonuçları müdahale grubundaki annelerin annelik streslerinin daha az, anne rolü yeterliliklerinin daha iyi olduğunu göstermiştir. Sonuç: Bu sistematik derleme annelik rolünü desteklemeye yönelik yapılan müdahale çalışmalarının niceliksel yetersizliğini ortaya koymuştur. Eğitim ve müzik olmak üzere sadece iki yöntemin kullanılmış olması, benzer özelliklerde örneklemlerin seçilmesi, farklı yöntem ve örneklemlerin kullanıldığı çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermiştir.