İhtiyati haciz müessesesi ve ihtiyati haciz ile ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan sorunlar


AKDENİZ U.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006 (Peer-Reviewed Journal)