FATİH MEHMET II VAKFİYELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


ÖZTÜRK H.

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştrma Merkezi Tıp Tarihi ve Etik Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-13, 2016 (Peer-Reviewed Journal)