Kaşgarlı Mahmud un Dîvânü Lûgati t Türk Adlı Eserindeki Türk Dünyası Haritası Üzerine Düşünceler ve Yorumlar


ADALIOĞLU H. H.

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, 2007 (Peer-Reviewed Journal)