2000’ler Türkiye’sinde Medya ve Annelerin Annelik Algısı: Metaforik Bir Çalışma


Mısırlı Ö.

in: 2000'ler Türkiye'sinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Sorunları, Elif Gürsoy,Rukiye Tınas, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.91-109, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.91-109
  • Editors: Elif Gürsoy,Rukiye Tınas, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Parenthood discourses, which are in fact the responsibility of two people, are generally discussed around the concept of “motherhood” due to the influence of traditional/new media and social perception. The influence of the mainstream media and social media on people's thoughts and behaviours is also valid in motherhood as well. Considering the effects of  social media on the perception of motherhood, it must be taken into account that there may be a difference between the motherhood that a woman experienced and motherhood experienced in social media. It is even possible to say that after becoming a parent, the role of a woman is divided into two as motherhood and wife in some; therefore, fathers’ perspective on motherhood may differ from mothers’. In this study, mothers' perceptions of motherhood were examined with various metaphors in order to reveal this difference. The metaphor sentences were determined in such a way as to reveal the perception of motherhood reflected in the social media, the perception of the woman's own motherhood and the perception of the father of her child from the mother's point of view. The data were discussed on the basis of gender norms and literature.

Keywords: Motherhood, social media, gender roles

Gerek geleneksel/yeni medya etkisi gerekse toplumsal algılayış nedeniyle aslında iki kişinin sorumluluğunda olan ebeveynliğe ilişkin söylemler genellikle ‘annelik’ kavramı üzerinden tartışılmaktadır. Genel olarak medyanın, özelde ise sosyal medyanın insanların düşünce ve davranışları üzerindeki etkisi, annelik söz konusu olduğunda da geçerlidir.  Sosyal medyanın annelik ve annelik algısı üzerine etkileri düşünüldüğünde, aslında kadının kendi yaşadığı annelik ile sosyal medyada yaşanan annelik arasında fark olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Hatta ebeveyn olduktan sonra kadının rolünün annelik ve eşlik olarak ikiye bölündüğünü, dolayısıyla babaların da anneliğe ilişkin bakış açılarının anneninkinden farklı olabileceğini söylemek mümkündür. Bu farklılığı ortaya koymak amacıyla, bu çalışmada annelerin annelik algıları, çeşitli metaforlarla ortaya konulmuştur. Katılımcıların tamamlaması beklenen metafor cümleleri, sosyal medyada yansıtılan anneliğe ilişkin algıyı, kadının kendi anneliğine ilişkin algısını ve annenin bakış açısıyla çocuğunun babasının anneliğe ilişkin algısını ortaya koyacak şekilde belirlenmiştir. Elde edilen veriler toplumsal cinsiyet normları ve literatür temel alınarak tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Annelik, Ebeveynlik, Sosyal medya, Cinsiyet rolleri