”Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Kuznets Ters-U Hipotezinin Geçerliliği”


TOPUZ S. G., DAĞDEMİR Ö.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.3, pp.115-130, 2016 (Peer-Reviewed Journal)