Enerji İçeceği Kullanımına Bağlı Akut Tübülointerstisyel Nefrit: Olgu Sunumu


Çetin N., Coşkun M. M., Kavaz Tufan A., Şeker N. S.

18. Ulusal Uludağ Kış Pediatri Kongresi, Bursa, Turkey, 13 - 16 March 2022, vol.0

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 0
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş

Akut tübülointerstisyel nefrit, böbrek interstisyumunda inflamasyon ve ödem ile karakterize olup böbrek fonksiyonlarında ani bozulmaya neden olmaktadır. Bu yazıda enerji içeceği tüketimine bağlı akut tübülointertisyel nefrit gelişen bir hasta sunulmuştur.

Olgu

On dört yaşında kız hasta 10 gündür olan bulantı, kusma, iştahsızlık şikayetleri olması nedenli getirildi. Öyküsünden yakın zamanda enfeksiyon geçirmediği ve ilaç kullanmadığı öğrenildi. Öz ve soygeçmişinde bir özellik yoktu. Fizik muayenesinde vücut ısısı: 36,4 ͦC, kalp tepe atımı 84/dk, solunum sayısı 18/dk, kan basıncı 120/72 mmHg olup sistem bakıları doğaldı. Laboratuvar tetkiklerinde tam kan sayımı normal, sodyum 137 mEq/L, potasyum 3,8 mEq/L, klor 105 mEq/L, üre azotu 18,2 mg/dL, kreatinin 1,8 mg/dL, AST 16 U/L, ALT 15 U/L, kalsiyum 9,1 mg/dL, fosfor 3,3 mg/dL, ürik asit 2,9 mg/dL, total protein 7,2 g/dL, albumin 3,9 g/dL, kompleman C3 1,134 g/L, kompleman C4 0,293 g/L idi. Tam idrar tetkikinde dansite 1006, ph 6,5, lökosit 3/hpf, eritrosit (-), glikoz 1+, protein 1+ olarak bulundu. Yirmi dört saatlik idrarda protein atılımı 11 mg/m2/saat olarak hesaplandı. Viral serolojisinde ve romatolojik tetkiklerinde bir özellik yoktu. Böbrek ultrasonografisi normaldi. Öyküsü derinleştirildiğinde son 2 haftadır günde 2 adet arpa maltı, taurin ve kafein içerikli enerji içeceği içtiği öğrenildi. Kreatinin değerlerinde düşme olmaması nedenli yatışının 7. gününde yapılan böbrek biyopsisinde tübülointersitisyel alanda şiddetli eozinofil lökositleri de içeren enflamasyon ve tübüler hasarlanma görüldü. Tübüler atrofi ve interstisyel fibrozis izlenmeyan hasta akut tubulointerstisyel nefrit olarak değerlendirildi. Hastaya 60 mg/m2/gün prednizolon başlandı. Tedavinin 3. haftasında kreatinin değeri normale dönen hastanın steroid tedavisi kademeli olarak azaltılarak kesildi.  

Sonuç ve Tartışma

Akut böbrek hasarı gelişen ve akut tübülointerstisyel nefrit saptanan çocuklarda enerji içeceği kullanımı olabileceği akla getirilmeli ve anamnezde sorgulanması unutulmamalıdır.