Organik Yarıiletken Olan 3 Metildifenilamin Molekülünün Titreşim Frekans ve Elektronik Geçişlerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi


AKSEL M., KAVLAK İ., KÜRKÇÜOĞLU G. S.

UGHEK’2008: II. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Turkey, 12 - 13 June 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey