ASIL MEMLÛK KIPÇAKÇASIYLA YAZILMIŞ MÜNYETÜ’xxL GUZÂT ÜZERİNE TESPİTLER


ÖZGÜR C.

ULUSLARARASI TÜRKÇE TARİHİ METİN ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 13 - 14 June 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text