Pankreatikoduodenektomili HastadaUzun Dönem Takiplerinde MetakronÖzefagogastrik Bileşke Tümörü


karayiğit a., Dizen H., özdemir ü., karakaya i. B. , ULAŞ M. , ÖZER İ. , ...More

36.UGH 2019 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı ve7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 01 December 2019, no.37

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

Pankreatikoduodenektomili Hastada Uzun Dönem Takiplerinde Metakron Özefagogastrik Bileşke Tümörü Ahmet Karayiğit1 , Hayrettin Dizen1 , Ümit Özdemir2 , İhsan Burak Karakaya2 , Murat Ulaş2 , İlter Özer2 , Bülent Ünal1 1 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Eskişehir 2 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı, Eskişehir Amaç: Pankreas kanseri ile metakron görülen kanserler sıklıkla mide, kolon, akciğer, tiroid ve genitoüriner sistem kanserleridir. Pankreatikoduodenektomi sonrası özefagogastrik bileşke kanseri nadir görülen ve sıradışı bir durumdur. Çalışmamızda ampulla vateri tümörü nedeniyle pankreatikoduodenektomi yapılan ve takiplerinin 7. yılında özefagogastrik bileşke tümörü saptanan hastanın tedavi yönetimini tartışmayı amaçladık. Olgu: 79 yaşında erkek hasta 2011 yılında ampulla vateri tümörü nedeniyle pankreatikoduodenektomi yapıldı. Postop patolojisi ampullada adenokarsinom olarak raporlandı. Adjuvan kemoterapi endikasyonu olmayan hasta, hastalıksız izlemleri sırasında 2018 yılında dispeptik şikayetler nedeni ile yapılan endoskopide özefagogastrik bileşkede polipoid lezyon izlendi. Yapılan biyopsi sonucunda adenokarsinom geldi. Hastanın yaşı ve komorbiditeleri nedeniyle hasta ve yakınına bilgi verilerek hastaya endoskopik mukozal rezeksiyon(EMR) yapıldı. Ancak EMR neticesinde yeterli sağlam marjin sağlanamadığı için hastaya distal özefajektomi, geride kalan midenin rezeksiyonu ve lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Postop patoloji sonucu iyi diferansiye adenokarsinom olarak raporlandı. Adjuvan kemoterapi almadı. Hastanın distal özefajektomi ve gastrektomi sonrası 16.ay takipleri sorunsuz olarak gerçekleşti. Sonuç: Pankreatikoduodenektomi sonrası midede oluşan karsinomların %36-90’ında lokalizasyon gastrojejunostomi anastomozu bölgesinde rastlanmaktadır. Özefagogastrik bileşkede görülmesi oldukça nadir bir durumdur. Pankreatikoduodenektomi sonrası özefagogastrik ve gastrik kanser oluşum mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte en önemli risk faktörünün uzun süreli bilier reflü olabileceği düşünülmektedir. Pankreatikoduodenektomi sonrası özefagogastrik bileşke ve midede oluşan kanserlere yaklaşımda hastanın ilerlemiş yaşı ve komorbiditeleri göz önünde bulundurulduğunda EMR gibi minimal invaziv işlemler ön planda tutulmalıdır. Minimal invaziv işlemlerden fayda görmeyen hastaların küratif tedavisinde cerrahi iyi bir seçenektir. Anahtar kelimeler: pankreas kanseri, özefagogastrik bileşke kanseri, pankreatikoduodenektomi