Ridge Regresyonda M Tahmin Edicisinin Kullanımı Üzerine Bir Uygulama


ŞAMKAR H. , Altan E., ALPU Ö.

9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 May 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey