Benign ve malign plevral hastalıkları ayırt etmede radyolojik bulguların önemi


AK G. , METİNTAŞ M. , YILDIRIM H. , ARSLAN S., ERGİNEL M. S. , ALATAŞ F. , ...More

TTD 11. YILLIK KONGRESİ, Turkey, 24 April 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey