Rf saçtırma yöntemi kullanılarak elde edilen ZnO ince filmlerinin bazı optik özelliklerinin oksijen konsantrasyonuna göre incelenmesi


KORKMAZ Ş. , ELMAS S., ÇETİN E., TEMEL S., BALBAĞ M. Z. , PAT S. , ...More

I. ulusal metal, yarıiletken ve oksit materyallerin üretiminde kullanılan sistemler ve analiz teknikleri kongresi, Turkey, 15 - 16 June 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey