İttifaklı Seçim Sistemi ve Sandalye Dağıtım Mekanizmalarının Temsilde Adalet Açısından Sayısal Analizi: Türkiye Örneği


GÖKSEL T., ÇINAR Y., YÜRÜK S.

Turkish Studies (Electronic) - İktisat-Finans-Siyaset, vol.13, no.14, pp.99-124, 2018 (Peer-Reviewed Journal)