Hizmet sektöründe iş tatmini ile işe bağlılık düzeylerinin doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ile incelenmesi


FİLİZ Z. , Sıdıka K.

Uluslararası İstatistik Kongresi, 28 October - 01 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper