Clinical Follow Up and Prognosis of Patients With Subacute Sclerosing Panencepahlitis


YİMENİCİOĞLU S., YARAR C., EKİCİ A., YAKUT A., ÇARMAN K. B.

Bozok Tıp Dergisi, vol.6, no.1, pp.40-46, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Bozok Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.40-46
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose:In this study, we retrospectivley evalutaed fourten patients admitted to Eskişehir Osmangazi University pedıatric neurology departmen between the years 1998-2011. Material: Patient's last neurologic state is examined by neurologic deficiıt index (NDI). Vaccination state, clinical findings, visual findings, cerebral imaging findings are evaluated. Methods:Jabbour classification is used for staging of the disease. Patients' cerebrospinal findings are recorded, CSF IgM andI g G anticore titers are studied with IFA method. Serum IgM andI g G anticore titers are studied with ELISA method. Findings:Fourteen patients are included in the study. Patients median age was 7.8. Presenting symptoms were drop attacks, speech disturbances, myoclonus, convulsions, cognitive dysfunction, night terrors, tremor, encopresis, changes in behaviour, vision loss, syncope, encepaholpathy. Result:Patients had admitted to the hospital within the two months of onset of the symptom. The duration between the beginning of the complaint and diagnosis was 2-4 months. Acute fulminating progress was seen in three patients, one patients died because of sepsis, the other two were died at follow-up 1.5 and two months after discharge from the hospital retrospectively.
Amaç:Bu çalışmada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın Çocuk Nöroloji Ünitesinde yapılmıştır. 1998 ile 2011 yılları arasında Çocuk Nöroloji Bilim dalında SSPE tanısıyla izlenen 14 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Gereç:Hastaların son nörolojik durumu nörolojik defisit indeksi (NDI) ile tespit edilmiştir. Hastaların aşılama durumu, klinik bulguları göz bulguları ve beyin görüntüleme yöntemleri değerlendirilmiştir. Yöntemler: Hastalığı evrelerken Jabbour'un sınıflamasi kullanıldı. Hastaların BOS inclemesi yapıldı, BOS kızamık IgG ve IgM antikorları IFA yöntemi ile çalışıldı. Serum IgM kızamık antikoru, IgG kızamık antikoru ise ELİSA yöntemiyle çalışıldı.Bulgular:Toplam 14 hasta çalışmaya alındı. Hastaların ortalama yaşı 7.8 idi. Başvuru şikayetleri düşme atakları, konuşma bozukluğu, myoklini, konvulziyon, kognitif değişiklik, gece korkuları, tremor, enkoprezis, davranış değişikliği, görme kaybı, senkop, ensefalopati tablosuyla ile başvurmuşlar. Sonuç:Hastalar şikâyetleri başladıktan ortalama iki ay içerisinde hastaneye başvurmuştu. Şikayet başlangıcı ile tanı koyma arasında geçen süre 2 -4 ay arasında idi. Hastalarımızdan 3 tanesine akut fulminan bir seyir gelişti, biri hastanede sepsis nedeniyle diğer 2'si taburculuktan sırasıyla 1.5, 2 ay sonra kaydedildi.