RK45 boyarmaddesini içeren sulu çözeltilerin sürekli sistemde renksizleştirilmesi


AKAR S. , küçü t., tap m. t. , AKAR T.

6. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Turkey, 3 - 07 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey