Katılım Düzeyi SeçenekSayısınınİncelenmesi: Optimal Katılım Düzeyi SeçenekSayısına İlişkin Bir Çıkarım - Analysis Of The Point Scale Range: An Inference On Optimal Point Scale Range


DOĞAN V., ÖZKARA B. Y., YILMAZ C., Torlak Ö.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1, pp.464-484, 2017 (Peer-Reviewed Journal)