Bazı Benzotiyazol Schiff Bazı Türevlerinin Asitlik Sabitlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi


ÖZKÜTÜK M. , ÖĞRETİR C.

XI. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ, Turkey, 23 - 26 June 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey