Glenohumeral Instability


Atalay E.

in: Approach to Common Shoulder and Elbow Injuries in Athletes, Ercan S, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.30-36, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.30-36
  • Editors: Ercan S, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT
Glenohumeral instability is one of the most common shoulder injuries in young athletes. Age at the time of the initial dislocation is the single most important factor for predicting recurrent instability. The recurrence rate of shoulder dislocation in patients under the age of twenty is approximately 72-90%. Treatment should be planned by evaluating, initial dislocation age, frequency of instability reccurens, season of injury, level of sportive activity and pathologies accompanying the injury. Athletes with no obvious signs of instability and no large osseous defects in the glenoid can be treated nonoperatively. Athletes that compete in high level and contact sports are also at an increased risk of recurrence if treated nonoperatively. Bankart repair is recommended in young persons with a first-time dislocation as a method of reducing recurrent dislocation and improving quality of life.

Keywords: Shoulder joint; joint instability; shoulder dislocation

Glenohumeral instabilite, genç sporcularda görülen en yaygın omuz yaralanmalarındandır. İnstabilite rekürensini etkileyen en önemli faktör, ilk dislokasyon sırasındaki yaştır. Yirmi yaş altı hastalarda omuz dislokasyonu nüks oranı %72-90 düzeyindedir. İlk dislokasyon yaşı, instabilitenin sıklığı, yaralanmanın meydana geldiği sezon dönemi, sportif aktivite seviyesi ve yaralanmaya eşlik eden patolojilerin tümü değerlendirilerek tedavi planlanmalıdır. Belirgin instabilite bulguları olmayan, glenoidde geniş osseöz defekti bulunmayan sporcular nonoperatif olarak tedavi edilebilirler. İleri seviye ve temaslı spor alanlarında rekabet eden sporcularda nonoperatif tedavi, nüks riskini arttırabilmektedir. İlk kez dislokasyon öyküsü olan genç bireylerde, dislokasyon tekrarının önlenmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması için, bankart onarımı yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Omuz eklemi; eklem instabilitesi; omuz çıkığı