M 4 MePy 2Ni CN 4 M Ni veya Zn ve M 4 MePy NH3 Ni CN 4 4 MePy 4 Metilpiridin M Cu veya Cd siyano köprülü komplekslerin sentezi spektroskopik ve termal özelliklerinin İncelenmesi


ÇAYLI İ., KÜRKÇÜOĞLU G. S.

XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes