Solunum yoğun bakım hastalarında serum CRP düzeylerinin sepsis tanısında yeri


UÇGUN İ. , BİLGEHAN G., METİNTAŞ M. , ALATAŞ F. , ERGİNEL M. S. , ŞAHİN İ., ...More

TTD 6. YILLIK KONGRESİ, Turkey, 24 April 2003

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey