Ölçüm Cihazlarına Ait Kalibrasyon Periyotları İçin Risk Analizi İncelemesi Ve Karar Destek Sistemi Tasarımı


ULUSKAN M., Böcü Y.

Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskisehir Osmangazi University, vol.28, no.2, pp.174-193, 2020 (Peer-Reviewed Journal)