Akut immün trombositopenik purpura tedavisinde tek veya iki doz pulse metilprednizolon kullanımı


Turhan Bozkurt A., ÖZDEMİR Z. C. , BÖR Ö.

4. Erciyes Pediatri Kış Akademisi Kongresi, Kayseri, Turkey, 22 - 24 February 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey