ESKİŞEHİR SULU KOŞULLARINDA BAZI EKMEKLİK BUĞDAY HAT VE ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Olgun M., Bozkurt M., Bolat N.

Biyolojik Bilimler Araştırma Dergisi (BİBAD), vol.15, no.2, pp.74-79, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Biyolojik Bilimler Araştırma Dergisi (BİBAD)
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.74-79
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET. Bu çalışmada Eskişehir sulu koşullarında dört ekmeklik buğday çeşidi ile tescil adayı yirmi ekmeklik buğday ıslah hattı verim, verim unsurları ve kalite kriterleri bakımından karşılaştırılarak verimi yüksek ve kaliteli çeşit genotiplerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 2020-2021 yılları üretim sezonunda Eskişehir ili sulu koşullarında bir yıl süre ile uygulanmıştır. Araştırma, sulu şartlarda Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre de üç tekerrürlü kurulmuş ve tamamlanmıştır. Denemede, Sönmez, Müfitbey, Yunus ve Atay 85 kontrol çeşitleri ve 20 ekmeklik buğday hattı kullanılmıştır. Denemede çeşitler bitki boyu (cm), başak uzunluğu (cm), başaktaki tane sayısı (adet), başakta tane ağırlığı (g), bin tane ağırlığı (g), tane verimi (kg/da) yönünden analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan çeşit ve hatların tane verimlerinin incelenmesi sonucunda, Hat-5 331,04 kg/da, Hat-2 316,92 kg/da ve Yunus 280.63 kg/da ile en yüksek tane verimi değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Ortalama tane verimi 239,06 kg/da olarak hesaplanmıştır. Verim, verim unsurları ve kalite özellikleri değerlerine göre, Hat-5 hattının performansı daha yüksek bulunmuştur.