N N Dimetiltiyoformamid Tetrasiyanonikelat II Benzen 1 2 Hofmann Tipi Klatratların IR Spektroskopik Bölgesinde İncelenmesi


ŞENYEL M., KÜRKÇÜOĞLU G. S.

I. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 June 1996

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey