Prenatal konjenital kistik adenomatoid malformasyon tanısı alan bebeklerin postnatal izlemi


Köstel S., SÜRMELİ ONAY Ö., Tuğral M., ÖZYÜNCÜ Ö., DOĞRU ERSÖZ D., TAKCI Ş., ...More

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2013 (Scopus)