Sağlık Hizmetlerinin Kamusal Niteliği: Dışsallıklar, Katastrofi ve Asimetri Bağlamında Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Çelikay F., Küçükaycan D.

in: Güncel Maliye Tartışmaları II, Gülay Akgül Yılmaz, A.Bumin Doğrusöz, Ayşe Güner, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.109-124, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Seçkin Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.109-124
  • Editors: Gülay Akgül Yılmaz, A.Bumin Doğrusöz, Ayşe Güner, Editor

Abstract

Beş bölümden oluşan çalışmanın ilk başlığında sağlık hizmetleri piyasasının

genel özelliklerine değinilmektedir. İkinci bölümde sağlık hizmetlerinin

oluşturduğu dışsal fayda ve maliyetler ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde

sağlık hizmetlerinden yararlanma sürecine bireylerin karşı karşıya kaldıkları

katastrofik mali yük perspektifinden bakılmaktadır. Dördüncü bölümde

bireyleri mali külfetten kurtarma amacıyla kurgulanan finansman modellerinde

karşı karşıya kalınan asimetrik bilgi sorunsalı incelenmektedir. Beşinci

ve son bölümde ise bahsedilen problemler çerçevesinde sağlık hizmetleri

piyasasına kamu müdahalesinin gerçekleri tartışılarak genel bir değerlendirme

yapılmaktadır.