Plevral sıvılı hastaların tanısında rijit torakoskopiye karşın BT rehberliği altında plevra iğne biopsisi randomize kontrollü çalışma


AK G. , METİNTAŞ M. , YILDIRIM H. , DÜNDAR E. , RAGIP Ö., ERGİNEL M. S. , ...More

TTD 10. YILLIK KONGRESİ, Turkey, 28 April 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey