Kornea Alkali yanıklarında Kollajen Lenslerin yara İyileşmesine Etkileri


Yıldırım N., Gürer F., Yurdakul S., Başmak H. H., Açıkalın E.

Türk Oftalmoloji Derneği 25. Ulusal Kongresi Bülteni, vol.2, pp.392-395, 1991 (Conference Book)