Küreselleşme Sürecinde Ekolojik Riskleri Azaltmada Çevresel Vergilerin Etkisi Avrupa Birliği Örneği


Creative Commons License

TEKİN A., ŞAŞMAZ M. Ü.

Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.1-13, 2016 (Peer-Reviewed Journal)