Is Jobless Growth still a Problem for Turkey? Analysis of Economic Performance and Employment Nexus via Continuous Wavelet Transform


Creative Commons License

Kılıç E., Yıldırım S.

V. Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.1-14

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-14
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Economic growth and full employment are among the main objectives of macroeconomic policy. According to Okun’s law, which states that there is a negative relationship between the unemployment rate and economic growth, high growth rate brings along low unemployment in the next period. However, since the early 1990s, many countries have begun to face output growth without an increase in employment or the "jobless growth”. In this study, the relationship between economic performance and employment will be discussed with the continuous wavelet approach for the period between 2006m9 and 2016m12. This method works within both time and frequency domain, therefore, the relationship between these two economic indicators will be investigated in detail.

Ekonomik büyümeyi ve tam istihdamı sağlamak, makroekonomik politikaların temel amaçları arasında yer almaktadır. Ekonomik büyüme ile işsizlik oranı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu ifade eden Okun Yasası’na göre, yüksek büyüme oranı bir sonraki dönemde düşük işsizlik, diğer bir deyişle yüksek istihdam oranını beraberinde getirmektedir. Ancak ülkeler 1990’lı yılların başından itibaren çıktı artışının istihdam artışını beraberinde getirmediği “istihdamsız büyüme” olgusuyla karşı karşıya kalmaya başlamıştır. Bu çalışma ekonomik performans ve istihdam arasındaki ilişkiyi 2006m7 ve 2016m10 arasında sürekli dalgacık yaklaşımı ile ele alınacaktır. Bu yöntem hem zaman hem de frekans tanım kümesinde çalıştığı için ele alını dönem boyunca bu iki ekonomik değişken arasındaki bağlantı detayı şekilde incelenecektir.