Optoelektronik Uygulamalar için Nb5 Katkılı Çinko Borat Camların Sentezi ve Optik, Termal ve Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi


Creative Commons License

KILIÇ G., İŞSEVER U. G.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, pp.66-80, 2020 (Peer-Reviewed Journal)