Kapalı Psikiyatri Kliniğinde Düşme Bildirimlerinin Geriye Dönük İncelenmesi


Creative Commons License

Yılmaz Karaman İ. G., Ünal B.

Osmangazi Tıp Dergisi, vol.43, no.5, pp.557-564, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Letter
  • Volume: 43 Issue: 5
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.20515/otd.857855
  • Journal Name: Osmangazi Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.557-564
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

The most common adverse event for hospitalized patients is falling. Falling can result in injury and death, and examinations

and treatments performed as a result of falling increase health costs. Psychiatry inpatients are mobile while taking psychotropic

medication. That poses a significant risk in terms of fall. In this study, we aimed to examine falls incidents in a closed psychiatric

ward and compare the findings with other psychiatric wards. Among the patients who were hospitalized in İzmir Katip Çelebi

Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Closed Psychiatric Wards from January 1, 2018 to April 18, 2020, those who had

a fall notification (n = 27) were included in the study. In order to make a comparison, we investigated the fall notifications in the

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi General Psychiatry Service (n = 2) and Addiction Service (n

= 0). The frequency of fall in the women’s closed psychiatric ward was 1.6 in 1000 patients*day unit, and 0.4 in the men’s closed

psychiatric ward. We observed that the rate of falling was significantly higher in women than in men (p = 0.004, t = 2.871, df=

24074). The frequency of fall in closed psychiatric wards was 1.1 per 1000 patient*day unit, and 0.21 per 1000 patient*day unit

in general psychiatry service in the same hospital. The frequency of fall in general psychiatry service was significantly lower than

closed psychiatric wards (p < 0.001, t = 55.444 df = 33250). Considering drug metabolism while prescribing psychotrops for female

and elder, lower doses may prevent falls. It is important to report falls in order to prevent them in closed psychiatric wards, where

acute and severe diseases are treated

Yatan hastalar için görülen en sık advers olay düşmelerdir. Düşme yaralanma ve ölüm ile sonuçlanabilmekte, düşme sonucu yapılan

tetkik ve tedaviler sağlık sistemi giderlerini arttırmaktadır. Psikiyatri servislerinde hastaların hem tüm gün hareketli olması,

hem de psikotrop ilaç almaları düşme açısından önemli bir risk oluşturur. Bu çalışmada bir kapalı psikiyatri servisindeki

düşme olaylarının incelenmesi ve diğer psikiyatri servisleri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. 1 Ocak 2018 tarihinden 18 Nisan

2020 tarihine kadar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kapalı Psikiyatri Servisi’nde yatarak tedavi

görmüş olan hastalardan düşme bildirimi yapılmış olanlar (n=27) çalışmaya dâhil edildi. Karşılaştırma yapabilmek amacıyla İzmir

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Açık Psikiyatri Servisi (n=2) ve AMATEM Servisi’ndeki (n=0)

düşme bildirimleri tarandı. Kapalı psikiyatri kadın servisinde hasta düşme sıklığı 1000 hasta*gün birimde 1.6, kapalı psikiyatri

erkek servisinde 0.4 olarak hesaplandı. Kadın hastaların ve erkek hastaların kapalı psikiyatri servisinde düşme oranları karşılaştırıldığında,

kadın hastaların düşme sıklığının erkeklerden anlamlı olarak yüksek olduğu görüldü (p=0.004, t=2.871, df=24074).

Kapalı psikiyatri servisinde toplam düşme sıklığı 1000 hasta*gün birimde 1.1, aynı hastanede yer alan açık psikiyatri servisi hasta

düşme hızı 1000 hasta*gün birimde 0.21 olarak hesaplandı. Açık psikiyatri servisindeki düşme oranı kapalı psikiyatri servisinden

anlamlı olarak düşüktü (p<0.001, t=55.444, df=33250). Kadın hastaların ve ileri yaştaki hastaların ilaç tedavisi düzenlenirken ilaç

metabolizmasının dikkate alınarak daha düşük dozlar kullanılması düşmeleri azaltabilir. Akut ve şiddetli hastalıkların tedavisinin

yapıldığı kapalı psikiyatri servislerinde düşmenin önlenebilmesi açısından düşme bildirimlerinin yapılması önem taşımaktadır.