Other Problems and Approaches in Cerebral Palsy


Creative Commons License

Yarar C.

in: Cerebral palsy, İçağasıoğlu DF,Sönmez FM., Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.86-94, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.86-94
  • Editors: İçağasıoğlu DF,Sönmez FM., Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Duruş, hareket ve beslenme sorunları, serebral palsiye (SP) eşlik eden başlıca tıbbi durumlardır.

Bununla birlikte, SP'li çocukların çoğunun çeşitli eşlik eden durumları vardır. Bu durumların sıklığı,

SP'nin türüne ve düzeyine göre değişir. Bunlar (en yüksek oran olarak); %75 ağrı, %77 gastroözofageal

reflü, %62 epilepsi, %40 zihinsel sorunlar, %57 davranışsal ve psikiyatrik bozukluklar, %23 uyku bozuklukları,

%25 sözlü iletişim eksikliği, %12 işitme kaybı, %28 görme bozukluğu, %75 idrar inkontinansı,

%75 kabızlık, %77 skolyoz; ve farklı oranlarda kalça çıkığı, endokrin sorunları, düşük kemik

yoğunluğu, siyalore ve fekal inkontinans gibi diğer sorunlardır. Çoklu sistemle ilişkili eşlik eden durumların

yönetimi, sistemlerin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesini ve disiplinler arası bir yaklaşımı

gerektirir. SP ile ilişkili durumların zamanında teşhisi ve yönetimi, çocuğun ve ailenin sağlığını, işlevini

ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir.

Anah tar Ke li me ler: Serebral palsi; eşzamanlı hastalık; çocuk; yaşam kalitesi

ABSTRACT Posture, movement, and feeding problems are leading medical conditions that accompany

cerebral palsy (CP). However, most of the children with CP have various comorbidities. The frequency

of these comorbidities varies according to the type and level of SP. These are (as the maximum ratio);

75% pain, 77% gastroesophageal reflux, 62% epilepsy, 40% mental issues, 57% behavioral and psychiatric

disorders, 23% sleep disorders, 25% lack of verbal communication, 12% hearing loss, 28% visual

impairment, 75% urinary incontinence 75% constipation, 77% scoliosis; and other problems such

as hip dislocation, endocrine issues, low bone density, sialorrhea, and fecal incontinence at different

rates. Management of multi-system-related comorbidities requires a careful review of systems and an interdisciplinary

approach. The timely diagnosis and management of CP-related comorbidities significantly

affect the child and family's health, function, and quality of life.

Keywords: Cerebral palsy; comorbidity; child; quality of life