Türkiye’deki illerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi


ŞEN H., ÇEMREK F., ÖZAYDIN Ö.

SÜ İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.11, pp.155-171, 2006 (Peer-Reviewed Journal)