Staphylococcus türlerinde vankomisin ve teikoplanin MİK değerlerinin dört yıllık analizi


DURMAZ G., ÖZ Y., KAŞİFOĞLU N., Qoraan I., Ibrahim B.

36. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 12 - 14 November 2014, pp.160-161

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.160-161
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes