İlahiyat Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Lisansüstü Eğitim Farkındalıkları ve Lisansüstü Eğitim Niyetleri Arasındaki İlişkiler


TEKİN İ.

JOURNAL OF ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY FACULTY OF TEOLOGY, vol.9, no.2, pp.1374-1392, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier