Deneysel Bacak Replantasyonu Modelinde Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Siyatik Sinir İyileşmesine Etkileri: İşlevsel, Elektrofizyolojik, Histomorfometrik Ve İmmünohistokimyasal Analiz


ABBAS O. L. , ÖZATİK O., GÖNEN Z. B. , KOÇMAN A. E. , DAĞ İ. , ÖZATİK F. Y. , ...More

Türk Plastik, Rekonstuktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 11 - 14 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey