Türkiye de Enflasyonun Ekonometrik Olarak İncelenmesi 1982 2002


GİRGİNER N., YENİLMEZ F.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, pp.101, 2005 (Peer-Reviewed Journal)