Deneysel Kornea Neovaskülarizasyonunda Deksametazon ve İndometasin'in Etkisi


Başmak H. H., Yıldırım N., Keskinoğlu H., Yurdakul S.

26. Türk Oftalmoloji Derneği Ulusal Kongresi, vol.1, pp.142-146, 1992 (Conference Book)