Latin Amerika - Ortadoğu İlişkileri: Bölgelerarası İşbirliğinin Ekonomi Politiği


Saygın E., Yamak T.

in: Dünya Siyasetinde Latin Amerika 2, İSMAİL ERMAĞAN, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.503-524, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.503-524
  • Editors: İSMAİL ERMAĞAN, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

Latin Amerika ve Karayipler (LAK), başkanlık rejimleriyle yönetilen ve genelde kusurlu demokrasi olarak adlandırabileceğimiz siyasal yönetimlerin bulunduğu, bölgesel entegrasyonu girişimlerinin kısmen başarıya ulaştığı, genel olarak üst-orta gelir sınıfında bulunan ve piyasa ekonomisi sistemine entegre olma çabası gösteren ülkelerden oluşmaktadır. Küresel güç mücadelesinin odak noktasında bulunan stratejik önemi haiz bir bölge olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA) ise otoriter yönetim biçimlerinin ağır bastığı, enerji-merkezli ekonomik yapının siyasal ve toplumsal ilişkileri belirlediği, sıcak çatışma potansiyelini her daim barındıran, bölgesel entegrasyonun zayıf olduğu, homojen bir gelir yapısından ziyade kendi içinde farklı gelir gruplarına ayrılan ülkelerden müteşekkil bir yapı arz etmektedir. Bu çalışmada, her ikisi de sömürge geçmişine sahip olan ve bu nedenle Batı karşıtı söylemi benimseyen; politik kırılganlık, kamu bürokrasisi, yolsuzluk, finansmana erişim, işgücü piyasası kısıtları gibi benzer stratejik risklerle mücadele eden ve küresel ekonomi ile bütünleşme gayreti içerisinde bulunan LAK ve ODKA bölgeleri arasında güney-güney işbirliği imkânlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.