Farklı Sıra Üzeri Mesafelerinin Mısır-Fasulye Karışık Ekim Sisteminde Morfolojik Özellikler ve Verime Etkisi


Creative Commons License

Takıl E. , Kayan N.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.2020, pp.134-142, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.134-142

Abstract

: Araştırma 2016-2017 yılları bitki yetiştirme döneminde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme arazilerinde karışık ekim sisteminde farklı sıra üzeri mesafelerde yetiştirilen mısır ve fasulye’de bazı morfolojik özellikler ve verimi belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Göynük-98 fasulye çeşidi ile SY Miami mısır çeşidinin materyal olarak kullanıldığı araştırmada; mısır için 20 ve 40 cm, fasulye için ise 10 ve 20 cm sıra üzeri mesafeler ile yalın mısır ve fasulye yanında alternatif olarak M-F-M-F; M-F-FM ve F-M-M-F karışık ekimleri denenmiştir. Sonuç olarak; mısır ve fasulye için tüm morfolojik özellikler seyrek ekimlerde daha yüksek değerler gösterirken tane verimleri sık ekimlerde daha yüksek olmuştur. Bitki boyu, ilk koçan yüksekliği ve tane verimi mısırda en yüksek yalın ekimlerde belirlenirken; fasulye için ilk bakla yüksekliği, ana dal çapı ve tane verimi en yüksek yine yalın ekimlerde belirlenmiş ancak bitki boyu ve bitkide dal sayısı karışık ekimlerde daha yüksek değerler göstermiştir.