Meme kanseri tedavisi esnasında gebelik olgusu


DAL P. , DİNCER M. , YILDIZ B.

VI. TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 23 - 27 March 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey