Gelecek Ne Getirecek? Türkiye'de İşgücü Piyasası Dinamikleri


Meçik O.

in: Gelecekte Ekonomi, Sinan Alçın,Begüm Erdil Şahin,Deniz Dilara Dereli,Merve Hamzaoğlu,İsmail Ertek, Editor, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, pp.561-585, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: İstanbul Kültür Üniversitesi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.561-585
  • Editors: Sinan Alçın,Begüm Erdil Şahin,Deniz Dilara Dereli,Merve Hamzaoğlu,İsmail Ertek, Editor
  • Eskisehir Osmangazi University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims to investigate the integration potential of the economy of the future of the labor market in Turkey. In this context, identify education and employment policies in the context of its evaluation of the reverse and forward links of the labor market in Turkey are made. Based on this, policy recommendations have been devised in the light of the transformation of business relations caused by the world in the age of digitalization. Already there is literature about the labor market in Turkey. However, this study will overcome the lack of links in the literature with other relevant areas of the labor market. Today we have the information regarding the supply and demand structure of the labor market in Turkey. We can even measure and define the mismatches between them. However, it is not possible to equalize the supply and demand in the market with the considerable role of the educational system and the cultural approaches of the society. This situation not only causes a large part of the education expenditures to have little or no economic returns in macroeconomic terms. Also, the problem becomes intergenerational and turns into a negative input that should be considered in the context of labor market policies in the future. In this context, the future of the economy in the process leading to the labor market and education policies in Turkey will be discussed. Also, the effects of digitalization on business relations and professions and future expectations are evaluated.

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de işgücü piyasası dinamiklerinin geleceğin ekonomilerine uyum potansiyelinin araştırılmasıdır. Bu kapsamda, Türkiye’de işgücü piyasasının geri ve ileri bağlantılarının irdelenmesi ile eğitim ve istihdam politikaları bağlamında tespitler ortaya konmuş ve buradan hareketle dijitalleşme çağındaki dünyanın yol açtığı iş ilişkileri dönüşümü ışığında politika önerileri tasarlanmıştır. Türkiye’de işgücü piyasasını çeşitli yönlerden ele alan bir literatür bulunmakla birlikte, bu çalışma ile giderilmesi öngörülen en önemli eksiklik, literatürün işgücü piyasasının ilişkili diğer alanlarla bağlantılarını bütüncül bir biçimde dikkate alan nitelikte olmayan yönüdür. Zira günümüzde Türkiye’de işgücü piyasasının arz ve talep yapısına ilişkin bilgiye sahip olduğumuz ve hatta bunlar arasındaki uyumsuzlukları ölçüp, tanımlayabildiğimiz halde; eğitim sisteminin ve de toplumun kültürel yaklaşımlarının azımsanmayacak rolü ile piyasadaki arz ve talebin buluşmasını sağlamaya dönük neticeler elde edilememektedir. Bu durum, makroekonomik açıdan eğitim harcamalarının büyük bir kısmının ekonomiye dönük getirilerinin az olmasına ya da hiç olmamasına sebep olmakla kalmamakta, sorun nesiller arası hale gelerek ileriki süreçte işgücü piyasası politikaları bağlamında da dikkate alınması gereken bir negatif girdiye dönüşmektedir. Bu doğrultuda, geleceğin ekonomilerine giden yolda Türkiye’de işgücü piyasası ve eğitim politikalarının irdelenmesinin yanı sıra, dijitalleşmenin iş ilişkilerine ve mesleklere etkileri, gelecek beklentileri ele alınmıştır.