Demokrasi Kalitesi Analizi: Başkan Maduro Yönetiminde Venezuela Demokrasisi


Creative Commons License

Dinçer D. P.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, no.2, pp.557-570, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemiyle yürütülen tekli vaka analizi çalışmasıdır. Nicolas Maduro'nun Cumhurbaşkanlığı döneminde (2013 –) Venezuela'da demokrasinin kalitesi, demokrasinin üç ana kavramı çerçevesinde analiz edilmektedir. Bu üç ana kavram; seçim rejimini, yatay hesap verebilirlik kurumlarını ve sosyoekonomik boyutları kapsamaktadır. Seçim rejimindeki zedelenmelerle seçimlerin adaleti ve güvenilirliği sorgulanır hale gelmiştir. Yatay hesap verebilirlik kurumlarındaki zayıflamalar sonucu ülke başkanı dâhil seçilmiş yetkililerin siyasi gücünün demokratik kurumlarla sınırlandırılamadığı bir ortam yaratmıştır. Son olarak, yüksek enflasyon, yoksulluk, eşitsizlik, yüksek suç oranları, yolsuzluk, kayırmacılık ve yüksek göç gibi önemli gelişmeleri içeren sosyoekonomik çöküş Venezuela halkının demokrasiye doğrudan katılımını engellemektedir. Bu üç ana kavramın analiziyle ortaya konan bulgular, Venezuela eski Devlet Başkan Hugo Chávez'in 2013 yılındaki ölümünün ardından başlayan Maduro Döneminde Venezuela'nın demokratik kalitesinin hızla bozulduğunu açıkça ortaya koymaktadır.